Nhà Hàng Karaoke

Xôi Hiệp Hòa Đê La Thành Ba Đình

XÔI HIỆP HÒA - Đ/c: 415 Đê La Thành, P. Thành Công, Ba Đình - Tel: 0338203204